Pieteikums par uzņemšanu
Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulespuķe”

  Vecāka Vārds, Uzvārds*

  Bērna Vārds, Uzvārds*

  Bērna dzimšanas datums (DD/MM/GGGG)*

  Vēlamais uzsākšanas laiks (DD/MM/GGGG)*

  E-pasts*

  Tālruņa numurs saziņai*

  Piekrītu, manu un sava bērna fizisko personas datu apstrādei gan manuāli, gan elektroniski ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības tādā apjomā, kāds ir nepieciešams izglītojamā uzņemšanai izglītības iestādē. Apzinos, ka fizisko datu turētājs un pārzinis ir SIA “ Bērnu attīstības centrs SAULESPUĶE”.
  Piekrītu