FILOSOFIJA

  • Palīdz bērnā atklāt viņa stiprās puses un talantus, izglītojot harmoniskas, zinošas, radošas un patstāvīgas personības, kas spēj optimāli adaptēties pašreizējā, strauji mainīgajā pasaulē;
  • nodrošina mājīgu, pozitīvu un drošu vidi:
  • sadarbojas ar profesionāliem un mūdienīgiem skololtājiem ar ilggadēju un daudzveidīgu pieredzi pirmsskolā, sākumskolā, specializētajā, interešu un alternatīvajā pedagoģijā (M.Montessori un Valdorfa pedagoģijā), kuri izmanto veiksmīgākās, jaunākās metodes un alternatīvo pedagoģiju elementus, piemērojot tās katra mūsdienu progresīvā bērna individuālajai attīstībai

Ikviens bērns ir puķe, kurš augt līdz saulei. Iedomājieties uz mirkli veselu pļavu ar skaistām puķēm, tās visas kopā zied, un stiepjas uz augšu!

Tāpēc SAULESPUĶEI ir sava himna.

MULTIKULTURĀLĀ VIDE

  • Aicina cittautu bērnus un palīdz jūsu bērnam vieglāk iejusties, adaptēties un  kontaktēties jaunajā vidē;
  • Bērnudārzu „Saulespuķe” bieži apmeklē arī bērni, kas runā somu, zviedru, angļu, baltkrievu, krievu u.c. sarunvalodās, tāpēc esam nodrošinājuši skolotāju kompetenci komunicēt vairākās valodās, kas sekmīgi veicina draudzīgu un multikulturālu vidi.

SAULESPUĶES AVĪZE

Katru piektdienu ir kārtīgi padarīta darba rezultāta apkopojums. Tā ir pirmsskolas AVĪZE, kurā katrs savas bērnu grupiņas skolotājs tajā dalās informācijā par visiem darbiņiem, ko paveikuši nedēļas ietvaros.

Tā ir ne tikai jauka lasāmviela kopā ar bērniem piektdienas vakaros vai brīvdienās, bet arī vecāki uzzina ko jaunu arī par saviem bērniem. Tajā tiek atspoguļota

Saulespuķes dzīve ikdienā. Saulespuķes bērni dalās ar prieku, jokiem un bildēm.

M. MONTESSORI UN VALDORFA PEDAGOĢIJA

Saulespuķē bērniem tiek piedāvāti arī M. Montessori pedagoģijas elementi.  Pārsvarā, no  divarpus gadu vecuma, sākot ar “praktiskās dzīves vingrinājumiem” un sensoriku, kas atspoguļojas bērna darbībā un  rūpēm par sevi, apkārtējo vidi.

Jāatceras, ka M. Montessori pedagoģijā visi materiāli pamatā ir izveidoti ar strukturētu un konstruktīvu pielietojumu – tas nozīmē, ka gandrīz katram materiālam ir noteikumi, kā tas ir jāspēlē.

Turpretī  Valdorfa pedagoģija ir balstīta uz Rūdolfa Šteinera pamatidejām, kas ir tendēta uz brīvību.  Brīvu iztēli un fantāzijas rosināšanu.

Tāpēc bērnam tiek piedāvāti dažādu alternatīvo pedagoģiju elementi, kuros izpaužas bērna personība, kā rezultātā tiek sekmēta bērna individuduāla attīstība.  Laika gaitā bērns pats izvēlēsies sev piemērotāko pedagoğijas virzienu.

Dārziņā ir arī leļļu stūrītis, mašīnas, virtuves trauciņi, kas vairāk atbilst klasiskajai pedagoģijai. Tā rezultātā  bērni iepazīst lomu spēles, attēlo mammas, tētus un bērnus, izspēlē  sev saprotamas ģimeniskas vērtības.

Bērns:

•    iepazīstas ar Marijas Montessori sajūtu attīstības, valodas attīstības, matemātiskiem, dabas zinātņu un praktiskās dzīves materiāliem, caur kuriem izjūt lepnumu pats par sevi, individuāli darbojoties vidē, kurā viņš patstāvīgi var organizēt un vadīt;
•    rod iespēju rūpēties par sevi un apkartējo vidi – siet auklas un lentītes, pogāt pogas, pīt pīnītes, bērt ar karotīti un kausiņiem, mācīties atvērt un aizvērt trauku vākus, darboties ar mērtraukiem, bērt graudus un pārliet ūdeni no viena trauciņa  otrā, locīt auduma salvetes un lakatiņus,  locīt un pakarināt drēbes uz drēbju pakaramajiem,  skrūvēt skrūves.

Tāpat arī:

  • Iespēju iesēsties kastaņu vannā,
  • Ripināt koku ripas un celmus,
  • Izstaigāt sajūtu takas no akmeņiem, sūnām, zariem, smiltīm, koka ripām, kastaņiem utt.,
  • Ieritināties vigvamā un lasīt tur grāmatu, atpūsties vai spēlēties.

Dažādu pedagoģisko element pielietojums dārziņā līdz šim ir bijis sekmīgs.  Bērni darbojas gan grupu darbos, gan individuāli.  Dažādība dod plašāku iespēju gūt pieredzi un izkopt savas prasmes un iemaņas. Jāatceras, ka pirmsskolas izglītība programma ir pakārtota katra bērna vecumposmam.