SAULESPUĶE

PRIVĀTĀ PIRMSSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

PIETEIKTIES

PRIVĀTĀ PIRMSSKOLA

PPII “Saulespuķe” uzņem bērnus vecumā no 1,5 līdz 6 gadu vecumam. Aicinām pieteikt bērnu aizpildot pieteikumu mājas lapā.

Palīdz bērnā atklāt viņa stiprās puses un talantus, izglītojot harmoniskas, zinošas, radošas un patstāvīgas personības. Nodrošina mājīgu, pozitīvu un drošu vidi.

Sadarbojas ar profesionāliem un mūdienīgiem skololtājiem ar ilggadēju un daudzveidīgu pieredzi pirmsskolā, sākumskolā, specializētajā, interešu un alternatīvajā pedagoģijā (M.Montessori un Valdorfa pedagoģijā), kuri izmanto veiksmīgākās, jaunākās metodes un alternatīvo pedagoģiju elementus.

Bērnudārzu „Saulespuķe” bieži apmeklē arī bērni, kas runā somu, zviedru, angļu, baltkrievu, krievu u.c. sarunvalodās, tāpēc esam nodrošinājuši skolotāju kompetenci komunicēt vairākās valodās, kas sekmīgi veicina draudzīgu un multikulturālu vidi.

MAZUĻU SKOLIŅA

Mazuļu skoliņa ir paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Bērni kopā ar mammām un tētiem iepazīst bērnu dārza vidi un ritmu kā tiek pakārtota dzīve Saulespuķē.

Visi kopā mācās socializēties, draudzēties, iet rotaļās un piedalīties nodarbībās.

Līdzi jāņem maza pusdienu kastīte (kāds kārums), jo arī notiek kopā ēšana.

Šis ir lielisks veids kā integrēt bērnu bērnudārza vidē pirms uzsāk patstāvīgas gaitas dārziņā.

Nodarbības notiek otrdienās.

Sanākšana no plkst 10.00.- 11.20.

Pieteikties var pa tālr., 29838511

SVINI DZIMŠANAS DIENU DĀRZIŅĀ!

Pirmsskola piedāvā atsevišķu pakalpojumu ikvienam, kas vēlas savam mazajam sarīkot svētkus, bet nevēlas to darīt mājās. Mūs pirmsskola piedāvā iespēju jūsu bērnam nosvinēt savu dzimšanas dienu mūsu dārziņā “Saulespuķe”, Meža ielā 4a, 55.

Dzimšanas dienā aiciniet savus draugus, radus un tuvākos sev cilvēkus.

Svinēšanu var pieteikt sestdienās un svētdienās uz 3 stundām ( pulkst., laiks ir runājams) pa tālruni 29838511 vai e-pastu: info@spuke.lv;

Ir pieejams bērnudārza 1. stāvs (virtuve un divas grupas, kurās bērni var arī rotaļāties, spēlēties un izmantot bērnudārza spēles);

Pakalpojums ir maksas – 75 EUR/3h. Katra nākamā stunda 20 euro.

Daudz laimes jūsu mazajam!

PAPILDUS NODARBĪBAS

PPII “Saulespuķē” piedāvā papildus nodarbības: kustību rotaļas un danči, angļu valoda, robotika un māla nodarbību.

Kustību rotaļas un danči ( 1 vai 2 reizes nedēļā)

(Piedāvājam mazajiem un lielajiem atsevišķi)

Nodarbībās bērni apgūst un pilnveido pamatkustības un deju soļus mūzikas pavadībā, vēlāk tās pielietojot rotaļās, rotaļdejās un sižetiskajās dejās.

Dejošana tāpat kā citas fiziskās aktivitātes attīsta vispārējo fizisko sagatavotību un spējas, kā arī veicina pareizas stājas veidošanos.

Papildus tam nodarbībās tiek:

 • attīstīta muzikalitāte un ritma izjūta, kustību koordinācija un plastiskums;
 • iegūta un nostiprināta prasme orientēties telpā;
 • sekmēta atmiņas, domāšanas un iztēles attīstība;
 • veicināta prasme saskaņot savas kustības ar citu bērnu kustībām;
 • stimulēta tādu rakstura īpašību kā biedriskums un spēja darboties kolektīvā veidošanās.

Kas ir ROBOTIKA?: (1 reizi nedēļā)

 • Nodarbības ar Lego education Pre school aprīkojumu;
 • Nodarbības ar robotiem;
 • Cēloņsakarību izprašanu;
 • Kreatīvās domāšanas attīstīšana;
 • Iemaņu attīstīšana darbam grupā;
 • Izveidoto mehānismu testēšana un uzlabošana.

Angļu valoda ( 1 reizi nedēlā).

Angļu valoda dārziņā tiek pasniegta no 2 gadu vecuma. Mazākie bērni spēlējoties un rotaļājoties apgūst krāsas, ciparus, dzīvniekus, burtus.

Lielākie bērni mācās izrunāt ģimenes locekļus vārdus, dzied alfabētu, iemācās krāsas, nosauc ciparus un priekšmetus. Neizpaliek pieklājības apguve – mācās un lieto paldies, lūdzu, labdien! Pirmie soļi angļu valodā.

Iepazīstot citu tautu  valodas bērns bagātina savu vārdu krājumu un gūst stabilu pamatu valodas turpmākajai apguvei.

Māla radošā nodarbība  (1 rezi nedēļa)

Darbojoties ar mālu, mērķis ir rosināt bērnā:

-Izteikt  sevi, savu attieksmi pret pasauli, lietām, notikumiem, vēl neprazdams rakstīt, attīstot tēlaino domāšanu, kas sniedz iespēju – attīstīt motoriskās iemaņas.

 • veicināt radošu tieksmi pret darbu,  veidot prasmi vērot, salīdzināt, pamanīt, radīt pozitīvas emocijas pret mākslu, izprast tēlotājmākslas veidus un žanrus;

-apgūt elementārās zināšanas un iemaņas veidošanā un kompozīcijā;

-apgūt iemaņas veikli un atbilstoši sagatavot nepieciešamos materiālus un darbarīkus darbam.

© Copyright - Saulespuķe